Στην παλη για την αντιμονοπωλιακη συσπειρωση των αυτοαπασχολουμενων

Στην παλη για την αντιμονοπωλιακη συσπειρωση των αυτοαπασχολουμενων
Συλλογικά, μαχητικά για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Αυστηρά κριτήρια και κόφτες και στο βάθος κατασχέσεις και πλειστηριασμοί
Με αυστηρές εισοδηματικές και άλλες προϋποθέσεις που «βγάζουν εκτός» μεγάλο μέρος των φτωχών εμπόρων, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με οφειλές προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία, υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τις κατασχέσεις που έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας και των πλειστηριασμών, η κυβέρνηση επιδιώκει στο όνομα των δόσεων και της διαγραφής ενός τμήματος των τεράστιων προσαυξήσεων, επιδιώκει να εξαναγκάσει τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομεσαίους αγρότες να κόψουν ακόμα και από τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους για να πληρώσουν τις «οφειλές» που συσσώρευσαν λόγω της κρίσης και των αντιλαϊκών μέτρων.
Η ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει και το πρόβλημα αυτοαπασχολούμενων που εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο και να κλείσουν τα βιβλία τους, ούτε και τους αυτοαπασχολούμενους που αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν λαμβάνουν σύνταξη, επειδή οι οφειλές τους ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. 
Ακόμα και όσοι αυτοαπασχολούμενοι και μικρομεσαίοι αγρότες καταφέρουν να περάσουν τους πολλαπλούς «κόφτες», να ενταχθούν στη ρύθμιση και να μην αποβληθούν από αυτή (για την παραμικρή καθυστέρηση στην καταβολή δόσεων), θα έχουν μόνο μια προσωρινή ανακούφιση, αφού θα εξακολουθήσουν να είναι αντιμέτωποι με το σύνολο της πολιτικής που τους οδήγησε στη συσσώρευση χρεών.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ η ρύθμιση αφορά:
«Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που "γεννήθηκαν" έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.
Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:
Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για οφειλές 20.000 - 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 - 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 - 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής».
Έτσι μόνο από την εκπλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων θα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης στον αριθμό των δόσεων που ορίζεται, ο οφειλέτης θα εκπίπτει των τόκων και των προσαυξήσεων και θα του χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε μόνο αυτή την περίπτωση, θα αναστέλλεται και η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη, που τον τελευταίο καιρό έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση μέσω του ΚΕΑΟ, ακόμα και για ποσά οφειλών κάτω των 5.000 ευρώ...